Ny betalingssats i barnehage fra 1.1.16.

afakturaRegjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av ordningen med rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Denne ordningen ble innført 1. mai 2015, og innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under 486 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme reelle nivå som i 2015. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 433 kroner per måned og 29 205 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2016.

Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil også bli videreført. Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 kroner.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.30 Barnehager<http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Dokumenter1/Fagdepartementenes-proposisjoner/kunnskapsdepartementet-KUD/Prop-1-S-/Del-2-Narmare-om-budsjettforslaget-/4-Narmare-om-budsjettforslaget-/>.

Vi beklager

Det er dessverre endel innlegg og bilder som for tiden ikke er tilgjengelige på hjemmesidene. Dette skyldes at ekstern server har hatt et sikkerhetsbrudd. Det arbeides med å rette opp feilen, men det kan dessverre ta noe tid.

Vedrørende betaling av faktura

Hei alle sammen

Litt informasjon når det ved betaling av faktura fra barnehagen. Om det ikke benyttes KID er det fint om det blir satt inn fakturanummer eller kundenummer på innbetalingen. Dette for at vi lettere skal kunne lenke betalingen til avsender.

afaktura

Endring av foreldrebetaling i barnehage

Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17. april og fredag 5. juni 2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. En av endringene trådte i kraft 1. mai 2015 og som gir en mulighet for en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt (under 473.000,- kr), siden ingen i husholdningen skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Den andre endringen som ble fastsatt 5. juni, gir rett til gratis kjernetid til alle 4- og 5- åringer i husholdninger med inntekt under en viss inntektsgrense .Ved innføring av ordningen som gjelder fra og med 1. august 2015 er inntektsgrensen fastsatt til 405.000,- kr. Inntekten det skal beregnes etter er skattepliktig kapital- og personinntekt.

De to nye ordningene er søknadsbasert. Dere finner søknadsskjema HER

Porsgrunn kommune har laget et eget informasjonsskriv med mer utfyllende informasjon vedrørende endringene, samt et søknadskjema som skal sendes/leveres Porsgrunn kommune, eller barnehagen som videreformidler informasjonen.

Viktig informasjon til deg som kan søke om redusert pris i barnehage

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 473.000,- kan du søke om redusert pris i barnehage. Det er kommunen der barnet er folkeregistret som skal behandle søknader om reduksjon.

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale satser for redusert pris i barnehage fra 01.05.2015.
Foreldrebetalingen skal for 1. barn utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.

Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års selvangivelser. Dersom noe ikke er registret på selvangivelsen av skattepliktige person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om dette ved søknad.
Enslige forsørgere må i tillegg søke NAV om støtte til barnetilsyn og vedlegge vedtaket fra NAV før man kan få beregnet rett sats for redusert pris.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Porsgrunn kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

Som hovedregel gjelder søknaden for et barnehageår av gangen.

20 timer ukentlig (gratis kjernetid) for 4- og 5 åringer

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 405.000,-, og barnet er en 4- eller 5 åring, kan det i samme skjema søkes om 20 timers gratis kjernetid i barnehagen.

For spørsmål og ytterligere informasjon bes du kontakte styrer

Sommeravslutning 2015

Ja nå nærmer virkelig sommeren seg, og mange skal ha en ferie i en eller annen form.Vi ønsker ikke å slippe dere helt enda, særlig fordi mange skal slutte til sommeren for å begynne på skolen. I denne anledningen må vi ha en sommeravslutning i barnehagen.Vi tenker oss at avslutningen er for alle barna, sammen med foreldre og evt. besteforeldre/søsken om dere ønsker det.

I år som i fjor satser vi på pent vær og grilling ute, programmet vil se slik ut:

Sted:                           I Valhall Barnehage

Dato:                          Torsdag 11.06.2014

Noen klokkeslett:       –

  • Grillene er varme fra klokken 15.30
  • Rundt klokken 16.30 blir det utdeling av bl.a. avslutningshatter for skolebarna

Litt praktisk:              –

  • Dere tar selv med grillmat
  • Barnehagen ordner griller, salat og litt is til barna
  • Husk at det er mange som kommer denne dagen, så parkeringen blir nok ganske full – benytt dere da av veiskulderen i bakken eller liknende.

Vel møtt skal dere være alle sammen. Vi gleder oss til å se dere litt alle sammen før sommeren virkelig setter inn for fullt.

Hilsen alle oss i Valhall  

Informasjon rundt søknad og opptak

Hei alle sammenimages-4

Det nærmer seg tiden for det årlige samordnede opptaket i kommunen. Den 11 mars blir det avholdt opptaksmøte, før alle får første svar den 13 mars. Om du ikke får oppfyllt ditt første valg i denne omgangen, vil det alltid være noen endringer underveis frem mot sommeren. Det betyr at det lønner seg å følge med i innboksen på mail, om du fortsatt ikke har fått ditt høyeste ønske oppfyllt.

Så må vi takke alle dere som har søkt oss, og alle dere som har anbefalt Valhall barnehage. Vi har hatt utrolig mange søknader til barnehageplasser. Dette er veldig hyggelig, det gjør oss stolte i tillegg til at gjør oss ydmyke ovenfor arbeidet vi har gjort, og det vi har fremfor oss. Samtidig gir dere bekreftelser på at arbeidet vi gjør, og verdiene barnehagen står for er viktige for dere, – som de er for oss.

Dessverre er det også slik at høye søkertall gjør at det er en god del foreldre og barn som vi ikke vil ha plass til. Vi synes det er veldig trist at vi ikke har muligheten til å tilby alle de som ønsker det, en plass hos oss i Valhall. Selv om vi hvert år har mange ledige plasser tilgjengelige, så vil det ikke strekke helt til for alle som ønsker i år.

Hilsen alle oss i Valhall

AKTIVITETSDAG – Søndag 8 februar

Foreldreutvalget i Valhall Barnehage vil innvitere til aktivitetsdag søndag 8.februar. Dagen vil være utendørs i barnehagen kl. 13.00 – 16.00.

Det vil være varme griller tilgjengelig, så ta med mat og drikke til din familie. Av servering vil vi stå for ketchup, sennep og sprøstekt løk, samt litt saft og kaffe som drikke. Vi skal også sørge for at det er varmt vann tilgjengelig.

Fra 14.00 til 15.00 vil det foregå arrangerte aktiviteter med en premiering ved aktivitetens slutt.

Om været er fryktelig, enten i form av minusgrader eller store nedbørs- mengder, vil vi flytte aktivitetsdagen en uke om mulig. Det vil bli gitt beskjed om en evt. utsettelse senest torsdag 5. februar.

Pris: kr 50,- per familie

For å planlegge innkjøp, ønsker vi en oversikt over hvor mange barn som kommer. Vennligst skriv opp ditt barn på listen i garderoben innen fredag 23. januar.

Ved spørsmål kan foreldrekontakt for Himmelberget, Øyvind Lillegårdsetre, nåes på følgende:

Telefon: 414 58 356

E-post: oyvind.lillegardsetre@gmail.com

Mvh

Foreldreutvalget i Valhall Barnehage

Uten navn1

Med et ønske om en riktig god jul

free-christmas-clipart-and-christmaAlle i Valhall Barnehage ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år.

Vi håper avslutningen av 2014 blir en fin opplevelse for alle – både små og store.

Samtidig gleder vi oss til 2015  – nytt år og nye muligheter :-) 

Arrangementer i barnehagen julen 2014

free-christmas-clipart-and-christma12 Desember – Lucia i Valhall

Hei alle sammen

12 desember inviteres dere til Lucia-feiring i barnehagen.. Dette er en fin anledning til å samle seg i vintermørket rundt lys, sang og litt god mat. Tradisjonen tro vil vi legge opp til at det både blir luciatog på morgenen, og frokost inne etterpå. Forhåpentligvis vil dere som foreldre eller besteforeldre eller begge deler, ha muligheten til å være med oss, og barna denne dagen. Det er alltid hyggelig å dele noen timer sammen med dere på slike dager – og ellers også….

Noen ting kan være greit å være klar over. For de aller minste kan det være skummelt med mange nye mennesker, mørke ute og barn som har kledd seg ut. Vår intensjon denne dagen er at vi alle, barn som voksne, skal sitte igjen med en positiv opplevelse. Derfor oppfordrer vi dere til å være sammen med barna deres denne dagen, la dem selv velge om de vil kle seg ut eller ikke, og for de aller minste kan det være greit å sitte på armen til pappa eller mamma hvis en vil gå i toget. Dette gir ikke bare en trygghet når ”det står på”, men det gir også barna positive erfaringer som de vil sitte igjen med – også med tanke på fremtidige feiringer.

Toget vil gå fra hver avdeling 07.30. – det er fint om barna kommer litt før dette – og for dem som ønsker å pynte seg, er det sikkert lurt å gjøre dette på forhånd. Vi går da in i skogen – rundt bålet og alle barna synger noen sanger felles der.

Etterpå vil det bli retur til avdelingene hvor det serveres frokost til barn og dere foreldre/evt. øvrig familie dere ønsker å ha med.

Til dere som har barn med delt plass og fri denne dagen, er dere hjertelig velkommen til å delta på toget og frokosten sammen med barna deres.

Frokosten vil sikkert starte cirka klokken 08.00

18 Desember – Nissefest i Valhall

18 Desember blir det da avholdt en nissefest i barnehagen. Hvis barna har lyst til å kle seg ut som nisser denne dagen er det fint.

Klokken 10.00 blir det en felles samling med alle barna i barnehagen i Gymsalen, så det er fint om dere kommer før det.

Ellers må vi nevne at barn med delt plass som ikke har dag denne dagen, er hjertelig velkomne mellom klokken 10.00 og 14.00.

På samlingen vil vi synge en del julesanger – og hvis vi er riktig heldige får vi vekket husnissen som ligger og sover på loftet i barnehagen.

Matserveringen blir naturligvis nissegrøt…

Julekalender 2014

I år som tidligere vil vi ha en ”omvendt” julekalender, hvor vi gir litt til barn som ikke har like mye som oss. Hjelpen retter seg mot barn og unge i Litauen

Vi ønsker at barna tar med seg hver sin leke(helst ikke klær, det kan vi eventuelt sende utenom). Tanken er at barna velger ut en av sine egne leker som de kan gi til et annet barn. Fint om dette er på plass i barnehagen før 1 desember.

 Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god november og desember. Vi gleder oss til å se dere alle sammen i alle fall til en deilig Lucia frokost.

 Hilsen alle oss i Valhall Barnehage