Cathrine Skau

CathirneS

 

Pedagogisk leder

Førskolelærer med videreutdanning i Vold i nære relasjoner og praktisk veiledning

 Ansatt hos oss siden 2002