Cecilie Pedersen-Eek

Cecilie

Pedagogisk leder

Førskolelærer med videreutdanning i praktisk veiledning samt vold i nære relasjoner

Ansatt hos oss siden 2005