Trond Johansson

 

trond

Pedagogisk leder

Førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og praktisk veiledning

 Ansatt hos oss siden 2002