Espen Wallestad

espen

 Pedagogisk leder

 Førskolelærer med videreutdanning i 1. Avd GLSM og praktisk veiledning

 Ansatt hos oss siden 2007