Beate Lærum Berg

beate

Pedagogisk leder

Førskolelærer med videreutdanning i PAPS og praktisk veiledning

Ansatt hos oss siden 2007