Laila Risnes

Pedagogisk leder

Utdannet Barnehagelærer

Ansatt hos oss siden 2018