Linda Deilrind

linda

Pedagogisk leder

Førskolelærer med videreutdanning i praktisk veiledning

Ansatt hos oss siden 2007