Geir Angell

 

 

Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer med videreutdanning i praktisk veiledning

Ansatt hos oss siden 2002