Retningslinjer ved barns sykdom

Her vil dere finne barnehagens retningslinjer vedsrørende barns sykdom. Dere finner dokumentet ved å følge DENNE LENKEN.

Vi henstiller alle foreldre/foresatte til å følge opp disse retningslinjene. De er laget for å ivareta barns og voksnes helse, samt å virke forebyggende i forhold til smittespredning.

Ved spørsmål bes du om å kontakte barnehagens personale på avdeling eller styrer.