Om oss

Barnehagen er en privat samvirkebarnehage som består av 6 avdelinger med barn fra 1-6 år. Vi har høy faglig kompetanse med 50% ansatte med pedagogisk høgskoleutdannelse. Vi har også 30 % menn og barnehagen setter likeverd og mangfold sentralt i vårt arbeid. Vi tilstreber et så komplekst tilbud som mulig til barna for å gi dem en variert og stimulerende hverdag.
Vi har egne rom for musikk, IKT, fysisk utfoldelse, forming, teater og vannlek for å nevne noe.

Uteområdet i og utenfor barnehagen må betegnes som flott, variert og utfordende med taubane, amfi, båt med sklie, bålhus, sandkasser, husker, drivhus og pilhytte.

En fornuftig tilnærming for oss til ulike pedagogiske retninger må være å tilpasse det våre verdier, kultur og arbeidsmetoder. Vi gjør dette fordi det er viktig å skape noe som vi selv har et levende forhold til – vi må føle et eierforhold til vår egen pedagogikk.

«Valhall barnehage – Et sted alle trives og alle har en stemme»