Trond Johansson

trond

 

Assisterende styrer

 Førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og praktisk veiledning

 Ansatt hos oss siden 2002