Torfinn Stave

Torfinn

 

 Styrer 40%

Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse, praktisk veiledning, sorg og traumer for barn og unge, samt Sorgutdanning

 Ansatt hos oss siden 2002