Torfinn Stave

Torfinn

 

 Styrer

Førskolelærer med videreutdanning i administrasjon og ledelse og i praktisk veiledning. Videreutdanning i sorg og traumer for barn og unge.

 Ansatt hos oss siden 2002