betaling av kost

Fra 1. mai vil kostinnbetalingen i barnehagen øke noe. Dette medfører at fra og med denne datoen blir kosten fakturert med kroner 350,-

afaktura