Planleggingsdager 2016/2017

Info guyForeløpige planleggingsdager for barnehageåret 2016/2017 er klare (datoene kan bli endret – informasjon om dette vil i så tilfelle komme).

Barnehagen blir stengt for planlegging:

Fredag den 26 august – 2016

Fredag den 9 september – 2016

Mandag 16 Januar – 2017

Tirsdag 18 April – 2017

Fredag 2 Juni – 2017