Betalingssatser for SFO – Porsgrunn kommune

I Bystyret 14.12.17, sak 87/17 ble følgende oppholdsbetaling gjeldende pr. måned fra 1. august 2018 vedtatt:

100% plass kr. 2.700,-

80% plass kr. 2.360,-

60% plass kr. 1.820,-

50% plass kr. 1.550,-

Kostpenger kommer i tillegg, og varierer fra SFO til SFO. Det betales for 11 måneder pr. år etter satser vedtatt av bystyret. Dersom man har flere enn ett barn i skolefritidsordningen gis det 50 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen.

Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO opphører fra 1.august 2018.