Møte for «nye» foreldre/foresatte i barnehagen

Tirsdag den 7 juni kl. 17.30
– er du hjertelig velkommen til et foreldremøte i barnehagen. Møtet vil være et informasjonsmøte sammen med alle de «nye» foreldrene/foresatte til barn som skal starte i Valhall Barnehage høsten 2016.
På møtet vil dere få litt informasjon fra barnehagen om tematikk det kan være greit å vite litt om, samt kanskje noen råd og tips underveis. Det vil også bli anledning til å møte pedagogiske ledere på den respektive avdeling, her vil dere hver og en få en kort tid alene hvor det vil bli anledning til å blant annet avtale oppstartsdato.

Vi håper du/dere har anledning til å delta på dette.Info guy