Planleggingsdag

Info guyVi minner om planleggingsdag den 4 januar 2016 – Barneagen vil være stengt denne  dagen. Ellers kan vi samtidig informere om at de to resterende planleggingsdagene vil være den 21 og 22 april 2016

Ny betalingssats i barnehage fra 1.1.16.

afakturaRegjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av ordningen med rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Denne ordningen ble innført 1. mai 2015, og innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under 486 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme reelle nivå som i 2015. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 433 kroner per måned og 29 205 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2016.

Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil også bli videreført. Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 kroner.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.30 Barnehager<http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Dokumenter1/Fagdepartementenes-proposisjoner/kunnskapsdepartementet-KUD/Prop-1-S-/Del-2-Narmare-om-budsjettforslaget-/4-Narmare-om-budsjettforslaget-/>.