Endring av foreldrebetaling i barnehage

Kongen i Statsråd fastsatte fredag 17. april og fredag 5. juni 2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. En av endringene trådte i kraft 1. mai 2015 og som gir en mulighet for en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt (under 473.000,- kr), siden ingen i husholdningen skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Den andre endringen som ble fastsatt 5. juni, gir rett til gratis kjernetid til alle 4- og 5- åringer i husholdninger med inntekt under en viss inntektsgrense .Ved innføring av ordningen som gjelder fra og med 1. august 2015 er inntektsgrensen fastsatt til 405.000,- kr. Inntekten det skal beregnes etter er skattepliktig kapital- og personinntekt.

De to nye ordningene er søknadsbasert. Dere finner søknadsskjema HER

Porsgrunn kommune har laget et eget informasjonsskriv med mer utfyllende informasjon vedrørende endringene, samt et søknadskjema som skal sendes/leveres Porsgrunn kommune, eller barnehagen som videreformidler informasjonen.

Viktig informasjon til deg som kan søke om redusert pris i barnehage

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 473.000,- kan du søke om redusert pris i barnehage. Det er kommunen der barnet er folkeregistret som skal behandle søknader om reduksjon.

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale satser for redusert pris i barnehage fra 01.05.2015.
Foreldrebetalingen skal for 1. barn utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.

Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års selvangivelser. Dersom noe ikke er registret på selvangivelsen av skattepliktige person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om dette ved søknad.
Enslige forsørgere må i tillegg søke NAV om støtte til barnetilsyn og vedlegge vedtaket fra NAV før man kan få beregnet rett sats for redusert pris.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Porsgrunn kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

Som hovedregel gjelder søknaden for et barnehageår av gangen.

20 timer ukentlig (gratis kjernetid) for 4- og 5 åringer

Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 405.000,-, og barnet er en 4- eller 5 åring, kan det i samme skjema søkes om 20 timers gratis kjernetid i barnehagen.

For spørsmål og ytterligere informasjon bes du kontakte styrer

Sommeravslutning 2015

Ja nå nærmer virkelig sommeren seg, og mange skal ha en ferie i en eller annen form.Vi ønsker ikke å slippe dere helt enda, særlig fordi mange skal slutte til sommeren for å begynne på skolen. I denne anledningen må vi ha en sommeravslutning i barnehagen.Vi tenker oss at avslutningen er for alle barna, sammen med foreldre og evt. besteforeldre/søsken om dere ønsker det.

I år som i fjor satser vi på pent vær og grilling ute, programmet vil se slik ut:

Sted:                           I Valhall Barnehage

Dato:                          Torsdag 11.06.2014

Noen klokkeslett:       –

  • Grillene er varme fra klokken 15.30
  • Rundt klokken 16.30 blir det utdeling av bl.a. avslutningshatter for skolebarna

Litt praktisk:              –

  • Dere tar selv med grillmat
  • Barnehagen ordner griller, salat og litt is til barna
  • Husk at det er mange som kommer denne dagen, så parkeringen blir nok ganske full – benytt dere da av veiskulderen i bakken eller liknende.

Vel møtt skal dere være alle sammen. Vi gleder oss til å se dere litt alle sammen før sommeren virkelig setter inn for fullt.

Hilsen alle oss i Valhall