Det blir IKKE streik

Vi er veldig glad for å informere om at streikefaren er avblåst. Fire timer på overtid i natt ble partene enige om en ny tariffavtale. Partene ble til slutt enige om å la pensjonen (som var stridens kjerne)  ligge i ro fram til mellomoppgjøret neste år. Det er enighet om at et partssammensatt utvalg skal jobbe med en målsetning om å ha et grunnlag for forhandlinger til mellomoppgjøret i 2015.

Dette vil dermed si at vi gleder oss til å se dere alle sammen til en helt normal flott uke fra mandag. Ønsker dere alle en strålende helg !!

Tirsdag er første mulige streikedag

Tirsdag 23. september, og ikke mandag 22. som først annonsert, vil være første streikedag dersom partene i den pågående meklingen i PBL-området ikke kommer til enighet innen fristen.

Det ble klart under meklingen mellom partene torsdag ettermiddag, om lag klokken 16.00.
I samråd med riksmekler går partene ut med denne informasjonen:
«Under meklingen ble partene enige om at tidspunktet for plassfratredelse for de tre arbeidstakerorganisasjonene skulle utsettes med en dag til 23. september 2014.

Fare for streik fra mandag 22 september 2014

18. og 19. September møter PBL arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta til mekling etter at partene i juni ikke kom til enighet i tariffoppgjøret.

Private barnehager i Porsgrunn er tatt ut i en potensiell streik om meklingen ikke skulle føre til enighet. Valhall barnehage blir dessverre berørt av dette, og arbeidstakerorganisasjonene har levert inn varsel om plassfratredelse. Denne vil være gjeldende fra mandag 22. September.

Valhall barnehage beklager de vansker dette måtte føre til for alle impliserte. Imidlertid er det slik at ikke alle i barnehagen er tatt ut i en potensiell streik. Dette medfører at vi kan gi et redusert tilbud så godt det lar seg gjøre med den bemanningen vi har igjen.

Det er i dag levert ut hyllepost til alle sammen hvor vi informerer om hvordan en potensiell streik blir håndtert i praksis, og hva slags konsekvenser dette vil medføre.

Vi ber dere derfor følge nøye med på våre nettsider; www.valhallbarnehage.no , hvor vi vil holde dere oppdatert på hva som blir resultatet fra mandag.

Igjen beklager vi de ulempene dette måtte medføre. Vi krysser fingrene for at partene kommer til en løsning slik at vi kan opprettholde et normalt barnehagetilbud.

Med vennlig hilsen

Torfinn Stave