Foreldremøte i barnehagen 2017

Nå har et nytt barnehageår startet, og vi føler vi er kommet godt i gang. Tiden nærmer seg også for å avvikle det første foreldremøte i år. For noen av dere er det mye kjent og litt nytt, for andre er det kanskje det første foreldremøte i barnehagen dere deltar på.

Det er viktig for oss at dere kommer denne dagen. Barnehagen har klare målsetninger med hva vi vil, men vi ønsker også deres deltakelse på innholdet i hverdagen. Hva ønsker du at ditt barn skal oppleve??

Vi vil være i Valhall Barnehageplanlegging

Avdelingene Midgard, Åsgard og Utgard møter

mandag den 04.09.16 klokken 18.00 – ca 19.30

 

Avdelingene Himmelberget, Rimtussa og Alvheim møter

Tirsdag den 05.09.16 klokken 18.00 – ca 19.30

Innkalling til årsmøte i Urdarbrønnen SA

Torsdag 30. mars 2017 kl. 08.00 

 Saksliste:

 01.17   Valg av møteleder, referent og 2 andelshavere til å underskrive protokoll

02.17   Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

03.17   Årsmelding                                                                   

04.17   Regnskap                                                                 

05.17   Budsjett                                                                   

06.17   Revisjonsberetning                                           

08.17   Valg                                              

 

Gaveoverrekkelse 

Vel møtt

Torfinn Stave på vegne av

Thomas S. endresen
Leder eierstyret

Utdypende informasjon kan fås ved henvendelse til styrer i barnehagen.

 

Søknad om barnehageplass

viele bemalte bunte Kinderhände

Det er alltid mange ledige plasser tilgjengelig i Valhall Barnehage hvert år når de største barna skal begynne på skolen. Dette gjør at vi er så heldige å kunne tilby en rekke nye søkere plass i vår barnehage.

1. Mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket. Alle som ønsker plass i løpet av 2017 anbefales å søke innen denne fristen. Uavhengig av barnets fødselsdato, eller tidspunktet dere ønsker plass fra, er det viktig at dere registrerer deres søknad.

Dere kan søke barnehagen ved å følge denne lenken.

For dere som ønsker å ha en omvisning i barnehagen er det naturligvis mulig, og dere er hjertelig velkomne. Ring gjerne barnehagen og avtal en tid til en samtale, og en titt på hva vi kan tilby.

Torfinn Stave

98430579

Lykke til – og velkommen til oss :-)

En riktig god jul

free-christmas-clipart-and-christmaAlle i Valhall Barnehage ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år.

Vi håper avslutningen av 2016 blir en fin opplevelse for alle – både små og store.

Samtidig gleder vi oss til 2017 – nytt år og nye muligheter :-)

Planleggingsdager 2016/2017

Info guyForeløpige planleggingsdager for barnehageåret 2016/2017 er klare (datoene kan bli endret – informasjon om dette vil i så tilfelle komme).

Barnehagen blir stengt for planlegging:

Fredag den 26 august – 2016

Fredag den 9 september – 2016

Mandag 16 Januar – 2017

Tirsdag 18 April – 2017

Fredag 2 Juni – 2017

 

Møte for «nye» foreldre/foresatte i barnehagen

Tirsdag den 7 juni kl. 17.30
– er du hjertelig velkommen til et foreldremøte i barnehagen. Møtet vil være et informasjonsmøte sammen med alle de «nye» foreldrene/foresatte til barn som skal starte i Valhall Barnehage høsten 2016.
På møtet vil dere få litt informasjon fra barnehagen om tematikk det kan være greit å vite litt om, samt kanskje noen råd og tips underveis. Det vil også bli anledning til å møte pedagogiske ledere på den respektive avdeling, her vil dere hver og en få en kort tid alene hvor det vil bli anledning til å blant annet avtale oppstartsdato.

Vi håper du/dere har anledning til å delta på dette.Info guy

 

Planleggingsdag

Info guyVi minner om planleggingsdag den 4 januar 2016 – Barneagen vil være stengt denne  dagen. Ellers kan vi samtidig informere om at de to resterende planleggingsdagene vil være den 21 og 22 april 2016

Ny betalingssats i barnehage fra 1.1.16.

afakturaRegjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner for å dekke helårsvirkningen av ordningen med rimeligere barnehageplass for familier med lav inntekt. Denne ordningen ble innført 1. mai 2015, og innebærer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass. I 2016 vil husholdninger med inntekt under 486 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme reelle nivå som i 2015. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 433 kroner per måned og 29 205 kroner per år. Dette gjelder fra januar 2016.

Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil også bli videreført. Fra 1. august 2016 er inntektsgrensen foreslått satt til 417 000 kroner.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.30 Barnehager<http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Dokumenter1/Fagdepartementenes-proposisjoner/kunnskapsdepartementet-KUD/Prop-1-S-/Del-2-Narmare-om-budsjettforslaget-/4-Narmare-om-budsjettforslaget-/>.